Szkolenie trenerów

Partnerzy projektu zorganizowali szkolenie online, aby przedstawić trenerom osób dorosłych program szkoleniowy i aplikację internetową, która została opracowana w poprzednich miesiącach. Uczestnicy poznali dotychczasowe rezultaty naszych działań i zobaczyli projekt poradnika dla rodziców. Trenerzy zebrali ważne doświadczenia, zdobywając nowe umiejętności i poznając nowe narzędzia powstałe na potrzeby edukacji medialnej.