Η κοινοπραξία του MeLi Parents

Συντονιστής

MaPa

Το Ίδρυμα Map of Passions ιδρύθηκε το 2016 στην Πολωνία. Η αποστολή μας είναι: Ανακάλυψη τα μυστηρίων μερών - και των συνηθειών των κατοίκων τους. Δραστηριοποιούμαστε σε τρεις κύριους τομείς δραστηριοτήτων: 1) Εξερεύνηση - Οι εξερευνητικές αποστολές είναι μονοπάτια χωρίς σήμανση που μπορούν να επιλεγούν για να ανακαλύψουν την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση και να λύσουν  κρυμμένα αινίγματα. Κάνουμε περισσότερες από 300 αποστολές (www.questy.com.pl). 2) Πολιτικός διάλογος, που σημαίνει τακτική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων σε διάφορα επίπεδα, με κατοίκους πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών (δημόσιες διαβουλεύσεις, σχεδιασμός δημόσιων χώρων, συμβούλια ηλικιωμένων ή νεότερων πολιτών). 3)Προστατεύουμε την  πολιτιστική κληρονομιά των τόπων, την οποία προωθούμε σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ιστοσελίδα: www.mapapasji.pl

Εταίροι