Αποτελέσματα

 

 

 

1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Εκπαίδευση στα μέσα για τους γονείς

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση στα μέσα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση εργαστηρίων που θα εκτελεστούν στις χώρες των εταίρων.

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του προγράμματος είναι ο εντοπισμός των τρεχουσών πρακτικών σχετικά με την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης στις χώρες των εταίρων. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα γραφείου για το θέμα της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης και ανέπτυξαν μια διαδικτυακή έρευνα που απευθύνεται στους γονείς. Επίσης, διοργάνωσαν ομαδικές συνεντεύξεις με γονείς και ειδικούς στην εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι τους έδωσαν σχόλια σχετικά με τα ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας.

Εθνικές Εκθέσεις            BG/CY/GR/IT/PL/BE

Συνδυαστική Έκθεση      EN 

Presentation for Parents: 

  1. ENELIT/ BGPLFR
  2. EN/EL/IT/BG/PL/FR

Handouts Trainers

 

2.Διαδικτυακή Εφαρμογή ML4P

Μια ψηφιακή διαδικτυακή εφαρμογή που θα περιέχει μια πόρους και δραστηριότητες σχετικά με την εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, η οποία θα απευθύνεται στους γονείς και τα παιδιά τους.

3. Οδηγός γονέων για την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης

Ένας οδηγός που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θέματα που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές ως εγχειρίδιο για τα εργαστήρια.

Guide: EN/EL/PL/IT/BG/FR

Ενημερωτικά Δελτία

First Newsletter    EN/EL/IT/BG/PL

Second Newsletter EN/EL/IT/BG/PL

Third Newsletter EN/EL/IT/BG/PL

Fourth Newsletter EN/EL/BG/IT/PL

Fifth Newsletter  EN/IT/BG/PL/EL